Menu
 • Home

   » 

  Dân sự

   » 

  Quyền xác định, xác định lại dân tộc của cá nhân

  • Quyền xác định, xác định lại dân tộc của cá nhân

  • Văn phòng luật sư Hòa Bình - HBLAWS tư vấn Quyền xác định, xác định lại dân tộc của cá nhân, thủ tục xác định lại dân tộc của cá nhân, hồ sơ xác định lại dân tộc của cá nhân, lệ phí thay đổi dân tộc của nhân, thủ tục xác định lại dân tộc của cá nhân

  • Thursday, 09 August 2018, 10:12:50 PM
  • Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền xác định lại dân tộc của cá nhân như sau:

   Điều 29. Quyền xác định, xác định lại dân tộc

   1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình.

   2. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn.

   Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì dân tộc của trẻ em được xác định theo dân tộc của người đó.

   Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

   3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp sau đây:

   a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

   b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

   4. Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó.

   5. Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

   Hồ sơ thay đổi dân tộc của cá nhân:

   Người muốn thay đổi, xác định lại dân tộc nộp bộ hồ sơ tại phòng tư pháp:

   + Tờ khai xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch ( theo mẫu quy định) – mẫu giấy tờ này bạn đến phòng tư pháp huyện họ sẽ cung cấp đầy đủ.

   + Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch;

   + Trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.

   + Trường hợp xác định lại dân tộc cho con trên 15 tuổi phải được sự đồng ý của người con

   Biểu mẫu tờ khai thay đổi Dân tộc:

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
   BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
    

   Kính gửi: (1) ....................................................................................................................... 

   Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................................................................................................

   Nơi cư trú: (2)....................................................................................................................................................................................

   Giấy tờ tùy thân: (3).......................................................................................................................................................................

   Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:....................

   Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ........................................ ................................................................................

   cho người có tên dưới đây

   Họ, chữ đệm, tên: ...........................................................................................  Giới tính:................

   Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................

   Dân tộc:............................................................................Quốc tịch:............................................................

   Giấy tờ tùy thân: (3).......................................................................................................................................................................

   Nơi cư trú: (2) ...................................................................................................................................................................................

   Đã đăng ký (5)  ................................................... ngày......... tháng ......... năm ................ tại số: .......... Quyển số:............................... của ......................................................................................................................

   Từ: (6)..................................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................................................................................

   Thành:................................................................................................................................................................................................

   Lý do:.................................................................................................................................................................................................                

   ...............................................................................................................................................................................................................

   Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

    Làm tại: .............................................. , ngày ..........  tháng .........  năm ...........

                                                                                                                         Người yêu cầu

                                                                                                              (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                                                                                                                                                     

          
    

   Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

   .............................................................................................

   .............................................................................................

   ....................................................................................

   ....................................................................................

    

    

                                               ..................................

               

    
    

   Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

   ............................................................................................

   ............................................................................................

   ...................................................................................

   ...................................................................................

   ...................................................................................

     

    

    

                                                       ..................................              ..................................

               

    
    

    

    

    

    

    

    

    

   Chú thích:                                                                 

    

    

   Chú thích:

   1. Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

   2. Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

   3. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

   4. Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

   5. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây. Ví dụ: khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10 quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

   6. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam;

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com  

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost