Menu
 • Home

   » 

  Tư vấn đất đai

   » 

  Đơn đề nghi sang tên trước bạ nhà đất

  • Đơn đề nghi sang tên trước bạ nhà đất

  • Sang tên sổ đỏ nhà đất hay còn gọi là sang tên bìa đỏ, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, có người gọi là đơn sang tên đổi chủ nhà đất...là trường hợp người mua - bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm thủ tục đăng ký biến động sau khi hoàn tất việc mua bán chuyển nhượng nhà đất tại cơ quan công chứng...

  • Thursday, 19 September 2019, 12:15:38 PM
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Mẫu số 09/ĐK

    

    

    

    

    

   PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

      Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

   Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

   Ngày…... / ...… / .......…

   Người nhận hồ sơ

   (Ký và ghi rõ họ, tên)

    

    

    

    

   ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

   ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

    

    

    

    

   Kính gửi: .........................................................................

    

    

    

   I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

   (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

    

   1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

     1.1. Tên (viết chữ in hoa): .......................................................................................................................

   …………………………………………….………………………………………………………………

     1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………………

    

   2. Giấy chứng nhận đã cấp

     2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

     2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

    

   3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

    

    3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

      -.…………………………………………….;

   ……………………………………………….;

   ……………………………………………….;

   ……………………………………………….;

   ……………………………………………….;

   ……………………………………………….;

    3.2. Nội dung sau khi biến động:

     -….……………………………………….;

   ……………………………….….………...;

   ………………………….……….………...;

   ………………………….……….………...;………………………….……….………...;………………………….……….………...;

    

   4. Lý do biến động

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

    

   5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

    

   6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

        - Giấy chứng nhận đã cấp;

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

    

            

    

   Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   ……………, ngày ...... tháng …... năm.......

   Người viết đơn

          (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

   II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà                                                                            (Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nôngnghiệp khi hêt hạn sử dụng)

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   Ngày……. tháng…… năm …...

   Công chức địa chính

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày……. tháng…… năm …...

   TM. Ủy ban nhân dân

   Chủ tịch

   (Ký tên, đóng dấu)

   III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   Ngày……. tháng…… năm …...

   Người kiểm tra

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

   Ngày……. tháng…… năm …...

   Giám đốc

   (Ký tên, đóng dấu) 

   IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                     (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   Ngày……. tháng…… năm …...

   Người kiểm tra

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   Ngày……. tháng…… năm …...

   Thủ trưởng cơ quan

   (Ký tên, đóng dấu)

   (1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

   Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; , từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

   Khách hàng có thể tải mẫu đơn sang tên sổ đỏ chính chủ TẠI ĐÂY

   Luật Hòa Bình tư vấn và cung cấp dịch vụ:

   - Sang tên sổ đỏ cho cá nhân;

   - Sang tên sổ đỏ tên công ty/doanh nghiệp;

   - Sang tên sổ đỏ hộ gia đình;

   - Sang tên sổ đỏ thừa kế;

   - Sang tên sổ đỏ do được bố mẹ, anh, chị, em tặng cho;

   - Làm sổ đỏ theo quyết định của tòa án;

   - Làm sổ đỏ do mua bán bằng giấy tờ viết tay;

   - Làm sổ đỏ đất xen kẹt;

   - Hợp thức hóa đất đai, sổ đỏ...


   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com 

    
  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost